Betrokken partijen

De aangesloten partijen hebben de handen in een geslagen om met elkaar de nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door met elkaar te werken aan het in kaart brengen van de voedselbehoefte op de campus van Inholland.

Inholland

Inholland levert een bijdrage aan de uitdagingen in de Randstad. Van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden. Met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. We werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat - voor ons én onze studenten - zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Duurzaam, gezond en creatief
De transities in de samenleving – op het gebied van duurzaamheid, gezond en creatief – zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek. Inholland werkt aan verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid, versterking van profiel, onderzoek en de verbinding met het werkveld. Ons onderwijs en onderzoek richten we op drie belangrijke transities in de samenleving:

  • De vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie.
  • De transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid.
  • De zoektocht naar nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

Daarom zetten we de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. Deze thema’s zijn richtinggevend voor ons portfolio. Het werkveld is hier nadrukkelijk bij betrokken.

Inholland Delft
Met haar gloednieuwe, hypermoderne pand op de campus van de TU Delft biedt Inholland Delft een prettige onderwijsomgeving. Er zijn goede faciliteiten en bij de 'technische buren' werken onze studenten aan bedrijfsopdrachten en onderzoek. Studeren aan Hogeschool Inholland Delft is een goede keus. Het is een open, sociale, ambitieuze en vooruitstrevende hogeschool met opleidingen van het domein Techniek, Ontwerpen en Informatica en van het domein Agri, Food & Life Sciences huizen samen in het pand. Een bijzondere combinatie.

Inholland Delft en de studenten van de opleiding Agri, Food and Life Sciences inventariseren op de campus de voedselbehoefte en streven naar de totstandkoming van een eigen, duurzame voedselketen.

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.
© 2022 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts, Local2Local en UBV | Naar boven